Jelenlegi hely

Tanáraink, munkatársaink

Iskolavezetés

Mohr Rita Katalin - intézményvezető
Csacsovszky Viktória - intézményvezető-helyettes
Szabó Árpádné – tagintézményvezető

Tanáraink
Bulgárföldi Általános Iskola

Bakosné Kertész Rita
Benyóné Orosz Ágnes
Csekőné Tóth Marianna
Domby Edit
Gyöngyösiné Koppány Judit
Kálnáné Szabó Éva
Kazupné Láng Judit
Király Lászlóné
Kiss-Bartos Anett
Kiss Virág
Krivjánszkyné Tóth Beáta
Kolumbánné Gyöngy Adrienn
Louis Anthony De Francesco (lektor)
Migléczné Taar Éva
Misliné Kocsis Zsuzsanna
Olasz Rita
Papp Katalin
Pásztor Viktória
Sándorné Varga Andrea
Simkóné Kuti Mária
Suszterné Fükő Judit
Szewczuk Anna
Szekeres Judit
Szucskóné János Zita
Tardi Andrea
Tóth-Szabó György Rudolfné
Venczel Lászlóné
Venczelné Kiss Tünde

Tanáraink
Erenyői Tagiskola

Fedor Ilona
Hegedűs Kinga
Hernádi Karolina
Horváth Nóra
Ledniczkyné Balogh Éva
Loy Lászlóné
Mádai Linda
Makóné Lerch Gertrúd
Megyesi Andrea
Molnár Zsoltné
Szendrey Györgyné
Szilágyiné Sipos Ilona

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:

Galvács Szilvia  - iskolatitkár Bulgárföld
Király Lászlóné - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Makó Emese - iskolatitkár Erenyő
Molnár Melinda - pedagógiai asszisztens
Sándor Tibor - rendszergazda
Zörgő Emese - iskolapszichológus

Technikai dolgozók
Bulgárföldi Általános Iskola

Halász Mihályné - kisegítő dolgozó
Major Lászlóné
 - kisegítő dolgozó
Szabó Gyula - karbantartó
Blaskó Nikoletta - ügyviteli alkalmazott
Váradi Péter - portás

Technikai dolgozók:
Bulgárföldi Általános Iskola, Erenyői Tagiskola

Cselényi László - karbantartó
Szegedi Barnáné - kisegítő dolgozó
Béresy Lászlóné  - kisegítő dolgozó
Leba László - portás

Iskolai védőnő: Simigné Varga Zsuzsanna