Jelenlegi hely

BEIRATKOZÁS A 2019/2020 TANÉVRE

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben 2 első osztály indul.  
 
A Miskolci Tankerületi  Központ  fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11 – 12.
csütörtök 8.00 órától 19.00 óráig
péntek  8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:
•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt,
•    a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát
•    a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
 LETÖLTÉS
  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  -     regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  -     tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  -     állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a   
         feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
•    a gyermek TAJ kártyáját,
•    születési anyakönyvi kivonat,
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
-     óvodai szakvélemény,
-     nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
-     sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadókt)
 LETÖLTÉS
A szülői felügyeletet együttesen gyakorló gondviselők esetében mindkét szülőnek alá kell írni nyilatkozatot!
Kitöltése önkéntes, viszont az intézmény kérheti.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

NYILATKOZAT DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

SZEMÉLYIGAZOLVÁNY KIADÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ SZÜLŐI NYILATKOZAT
________________________________________
A Bulgárföldi Általános Iskola körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
A lista megnyitható INNEN

Miskolci Tankerület tájékoztatója

KAFFEE projekt (Elektronikus ügyintézés segédlet és tájékoztató)