Jelenlegi hely

A pedagógusok szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

sorszám

végzettség

szak

ellátott feladat

1.

főiskola
mesterpedagógus

tanító-angol nyelv műveltségterület,
közoktatási vezető szakvizsga

intézményvezető

környezetismeret–angol nyelven 3. a, 4. a

2.

egyetem

történelem szakos tanár

intézményvezető helyettes
osztályfőnök 8.a
történelem 5.b
történelem 8.a
etika 8.a

3.

főiskola

tanító-vizuális nevelés műveltségi terület,

tánc- és drámapedagógus

osztályfőnök 2.b

magyar nyelv és irodalom 2.b

testnevelés 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a

vizuális kultúra 2.b

4.

főiskola

tanító

magyar nyelv és irodalom,

ének-zene szakos tanár, drámapedagógus

osztályfőnök 3. a

magyar nyelv és irodalom 3.a

matematika 3.
ének-zene 2.b, 3.a

etika 3.a

napközi 3. csoport (3.a)

5.

főiskola

tanító-technika műveltségi terület,

informatikus-könyvtáros,

közoktatási vezető szakvizsga

életvitel és gyakorlat 2.b, 3.a, 3.b, 4.a

áttanító a tagiskolába

7.

főiskola
egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár
angol nyelv és irodalom szakos tanár
okleveles angol tanár
angolnyelvi munkaközösség vezetője
angol nyelv 5.b, 7.a, 7.b.b, 8.a
magyar nyelv és irodalom 6.b, 8
8. főiskola tanító
matematika műveltségi terület
Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
tartósan távol lévő

9.

főiskola földrajz-rajz szakos tanár vizuális kultúra 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
természetismeret 5.a, 5.b, 6.a, 6.b
földrajz 7.b, 8.b
áttanító a tagiskolába

10.

 főiskola

tanító

napközi munkaközösség vezető
magyar
nyelv és irodalom 1.b

matematika 1.b
testnevelés 1.b

környezetismeret 1.b

életvitel és gyakorlat 1.b

iskolaotthon 1.b

11.

főiskola

tanító

ének –zene műveltségterület

osztályfőnök 2. a

magyar nyelv és irodalom 2.a

matematika 2.a

etika 2.a

környezetismeret 2.a

életvitel és gyakorlat 2.a

napközi 2. csoport (2.a)

12.

főiskola

történelem, orosz, angol nyelv és irodalom szakos tanár

osztályfőnök 8.b
angol nyelv 5.b, 6.a, 8.b
történelem 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 8.b
országismeret 5.a, 6.a, 7.a, 8.a

13.

főiskola

magyar-orosz
szakos tanár

magyar nyelv és irodalom 5.b
napközi 7. csoport (5.b)

gyermek és ifjúság védelem

14.

főiskola

tanító-angol nyelv műveltségterület

 

angol nyelv 2.a, 4.a, 4.b

testnevelés 4.a

vizuális kultúra 4.a

napközi 4. csoport (4.a)

15.

főiskola

tanító-magyar nyelv és irodalom műveltségterület

magyar nyelv és irodalom 4.a, 4.b

matematika 4.b

etika 4.b

testnevelés 4.b

életvitel és gyakorlat 4.b

iskolaotthon 4.b
napközi 6. csoport (6.a, 8.a)

16. főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár
msatematika szakos tanár
matematika 5.a, 5.b, 8.a, 8.b
magyar nyelv és irodalom 6.a, 8.a

17.

főiskola

magyar nyelv és irodalom

szakos tanár,

pedagógia szakos nevelő,

fejlesztőpedagógus

DÖK patronáló tanár

osztályfőnök 7. a

magyar nyelv és irodalom 5.b, 7.a

fejlesztés

18.

főiskola

testnevelés-biológia

szakos tanár

felső tagozat munkaközösség vezető
osztályfőnök 6. b

biológia 7.b

természetismeret 5.a, 5.b, 6.a, 6.b

testnevelés 6. b, 7.a, 7.b, 8.a

19.

főiskola

tanító- magyar nyelv és irodalom műveltségterület,

gyógypedagógia,

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Tartósan távol lévő (GYED)

20.

főiskola
egyetem

tanító-gyógypedagógia szakkollégium,

tehetség és képesség fejlesztés spec.,

tehetség-fejlesztési szakértő, szervezet-fejlesztés specializáció

osztályfőnök 1.a
magyar és nyelvirodalom 1.a
matematika 1.a
életvitel és gyakorlat 1.a
testnevelés 1.a
etika 1.a
környezetismeret 1.a
napközi 1.csoport (1.a)

21.

főiskola

háztartás-ökonómia, életvitel szakos tanár

osztályfőnök 7.b

életvitel és gyakorlat 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

tanulószoba (7.b, 8.b)

áttanító a tagiskolába

22.

főiskola

tanító-angol nyelv műveltségterület

 

angol nyelv 1.a, 2.a
ének-zene 
1.a, 2.a

vizuális kultúra 1.a, 2.a

testnevelés 1.a, 2.a

napközi 2.csoport (2.a)

23.

főiskola

tanítómagyar nyelv és irodalom műveltségi terület etika 3.b
vizuális kultúra 3.b
matematika 3.b
magyar nyel és irodalom 1.b, 3.b
környezetismeret 3.b
ének-zene 3.b
iskolaotthon 3.b

24.

főiskola
egyetem

tanító – angol műveltségterület,

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

osztályfőnök 5.a
angol nyelv 4.b, 5.a, 6.b, 7.b
napközi 5. csoport (5.a, 7.a)

napközi 6. csoport (6.a, 8.a)

25.

főiskola

egyetem

tanító,

hittanár nevelő

osztályfőnök 4.b

magyar nyelv és irodalom 4.b

matematika 4.b

környezetismeret 4.b

vizuális kultúra 4.b
ének-zene 4.b

iskolaotthon 4.b

26.

főiskola

 

tanító-újságíró műveltségterület

 

osztályfőnök 1.b

magyar nyelv és irodalom 1.b

matematika 1.b

etika 1b

vizuális kultúra 1.b

ének-zene 1.b

iskolaotthon 1.b

27.

főiskola

 

tanító - informatika műveltségi terület

informatika 5.a, 5.b, 6.a, 6.b
magyar nyelv és irodalom 1.a, 2.a, 2.b, 3.a
matematika 1.a, 2.a, 2.b, 3.a
napközi 5. csoport (5.a, 7.a)

28.

egyetem

történelem

szakos tanár

történelem 6.b, 7.b.

napközi 8. csoport (6.b, 8.b)

29.

főiskola

tanító-testnevelés

szakkollégium

alsó tagozat munkaközösség vezető

osztályfőnök 3.b

magyar nyelv és irodalom 3.b

matematika 3.b

testnevelés 3.b

iskolaotthon 3. b

30.

főiskola

tanító-angol és testnevelés műveltségterület

 

angol nyelv 3.a, 4.a

testnevelés 3.a, 5.a, 6.a

vizuális kultúra 3.a

napközi 3. csoport (3.a)

31.

főiskola

matematika-fizika szakos tanár

osztályfőnök 6. a, 6.b, 7.a, 7.b

matematika 5. a, 6,a, 8.

fizika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

32, főiskola
egyetem
ének-zene szakos tanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
osztályfőnök 5.b
magyar nyelv és irodalom  5.a, 5.b, 7,b
ének-zene 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

33.

főiskola

tanító-testnevelés és pedagógia műveltségterület

osztályfőnök 4. a

magyar nyelv és irodalom 4. a

matematika 4. a

etika 4. a

ének-zene 4. a

napközi 4. csoport (4.a)

34. főiskola


tanító

testnevelés 2.b
etika 2.b
környezetismeret 2.b
matematika 2.b
iskolaotthon 2.b

39.

egyetem

biológia-testnevelés

szakos tanár

tagiskolából áttanít

biológia 7.a, 8.a, 8..b

testnevelés 5.b, 8.b

44. főiskola
egyetem
tanító
történelem szakos tanár
tagiskolából áttanít
történelem 6.a, 7.a
etikia 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
hon- és népismeret 5.a, 5.b
46. főiskola matematik-kémia-fizika szakos tanár tagiskolából áttanít
kémia 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

49.

főiskola

angol-földrajz-történelem szakos tanár

földrajz angol nyelven 7.a, 8.a

óraadó

50. főiskola informatika szakos tanár informatika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
óraadó

51.

 

angol nyelv

angol nyelv 1.a, 2,.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a

óraadó

52.

 

pszichológus

tanácsadás

53.

főiskola 

egyetem

biológia-testnevelés szakos tanár

gyógytestnevelés

testnevelés-úszás 1.a, 2,.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a

óraadó